فرم ثبت دستگاه – پرداخت اینترنتی

با تشکر از پرداخت شما 

لطفا اطلاعات دستگاه خود را وارد کنید

 

  1. خطا
  2. خطا
  3. خطا
  4. خطا
  5. خطا
  6. خطا
  7. خطا
 

در صورتی که تعداد عکس ها بیشتر از یکی هست ، تصاویر را در یک فایل zip ارسال کنید