پرداخت اینترنتی– موارد ستاره دار الزامیست
– درج شماره موبایل جهت دریافت پیامک شماره تراکنش الزامی هست .
– بعد از تایید پرداخت فرم اطلاعات دستگاه نمایش داده می شود 
– لطفا شماره ” شماره تراکنش ” را یاداشت کنید .