پرداخت نقدی

هزینه ثبت آگهی تا زمان فروش برای مدت محدود فقط 15000 تومان میباشد .

 مبلغ را واریز سپس فرم زیر را تکمیل فرمایید

 ردیف نام بانک صاحب حساب  شماره حساب  شماره کارت  شناسه شبا
 1  ملت بهزاد مهدوی 3434919470 6104337946376793 ir400120010000003434919470
 مبلغ را واریز سپس فرم زیر را تکمیل فرمایید
  1. خطا
  2. خطا
  3. خطا