فروش دستگاه های دستگاه تراش 2 متر بلغار سنتر 82 گلویی105 با کلیه لوازم در حد نو 2. دستگاه فرز روسی ایزو50 با لوازم 3. صفحه تراش 70 رومانی 4. دریل رادیال 160 مورس 4 روسی 5. دستگاه جوش 2 و 3 گام الکتریک با لوازم کامل

2 بهمن 1392

مشخصات مالک دستگاه seyed kamal mirmohseni
نام دستگاه 1. دستگاه تراش 2 متر بلغار سنتر 82 گلویی105 با کلیه لوازم در حد نو 2. دستگاه فرز روسی ایزو50 با لوازم 3. صفحه تراش 70 رومانی 4. دریل رادیال 160 مورس 4 روسی 5. دستگاه جوش 2 و 3 گام الکتریک با لوازم کامل
مشخصات دستگاه 2. ساخت روسیه
3. رومانی
4. روسسیه
قیمت 1. 45 میلیون تومان 2. 7.5 میلیون تومان 3. 8 میلیون تومان 4. 20 میلیون تومان 5. 5 میلیون تومان
اسکان استان سمنان – شهر گرمسار
اطلاعات تماس 09121310471

قيچي هيدروليك 2 متري 3 ميل برخارجي و قيچي 2متري 2 ميل بر و نقطه جوش پدالي و نقطه جوش ميزي و خم كن 2متري سبك قديمي

27 آبان 1391

مشخصات مالک دستگاه  آقای ده بزرگی
نام دستگاه 1-قيچي هيدروليك 2 متري 3 ميل برخارجي2-قيچي 2متري 2 ميل بر

3- نقطه جوش پدالي

4- نقطه جوش ميزي

5- خم كن 2متري  سبك قديمي

مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقی
اسکان شیراز
»» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه خم كن 2متري سبك قديمي

16 آبان 1391

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه خم كن 2متري سبك قديمي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه نقطه جوش ميزي

16 آبان 1391

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه نقطه جوش ميزي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه نقطه جوش پدالي

16 آبان 1391

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه نقطه جوش پدالي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه قيچي 2متري 2 ميل بر

16 آبان 1391

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه قيچي 2متري 2 ميل بر
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر