فروش دستگاه خط تولید ورق و لوله

۱۸ دی ۱۳۹۰

مشخصات مالک دستگاه خط تولید لوله و ورق سیمانی نو و دست دوم
ایمیل taghaddosi.info@gmail.com
اطلاعات تماس تلفن : 8-22884991
فکس : 22884990
موبایل : 09190213766
نام دستگاه دستگاه خط تولید ورق و لوله
مشخصات دستگاه سال 1350 از ایتالیا
یمت طبق توافق و مذاکره
اسکان هم اکنون در مشهد استقرار دارد