فروش دستگاه نورد

۱۸ دی ۱۳۹۰

مشخصات مالک دستگاه موسوی
ایمیل ashouraiyanh@yahoo.com
اطلاعات تماس 09177704302—فآکس07723231842
نام دستگاه نورد
مشخصات دستگاه گردکردن ورق تاسایز:2میل و طول2متر ال ساخت:1388 ایرانی کارکرد صفر بدون استفاده بو.ده است
قیمت نوافقی
اسکان بوشهر