فروش دستگاه صنایع مفتولی و کشش

۱۲ بهمن ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه امیر شفیعی
نام دستگاه صنایع مفتولی و کشش
مشخصات دستگاه دستگاههای کشش در انواع مختلف(12-4-8-3-5-طبله) از 6.5 تا 1.5 سایز
قیمت توافقی
اسکان تبریز شهرک مصالح ساختمانی
»» اطلاعات بیشتر

قيچي هيدروليك 2 متري 3 ميل برخارجي و قيچي 2متري 2 ميل بر و نقطه جوش پدالي و نقطه جوش ميزي و خم كن 2متري سبك قديمي

۲۷ آبان ۱۳۹۱

مشخصات مالک دستگاه  آقای ده بزرگی
نام دستگاه 1-قيچي هيدروليك 2 متري 3 ميل برخارجي2-قيچي 2متري 2 ميل بر

3- نقطه جوش پدالي

4- نقطه جوش ميزي

5- خم كن 2متري  سبك قديمي

مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقی
اسکان شیراز
»» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه خم كن 2متري سبك قديمي

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه خم كن 2متري سبك قديمي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه نقطه جوش ميزي

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه نقطه جوش ميزي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه نقطه جوش پدالي

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه نقطه جوش پدالي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه قيچي 2متري 2 ميل بر

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه قيچي 2متري 2 ميل بر
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر