فروش دستگاه خم كن 2متري سبك قديمي

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه خم كن 2متري سبك قديمي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه نقطه جوش ميزي

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه نقطه جوش ميزي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه نقطه جوش پدالي

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه نقطه جوش پدالي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه قيچي 2متري 2 ميل بر

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه قيچي 2متري 2 ميل بر
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه قيچي هيدروليك 2 متري 3 ميل برخارجي

۱۶ آبان ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه پارسي
نام دستگاه قيچي هيدروليك 2 متري 3 ميل برخارجي
مشخصات دستگاه  دست دوم
قیمت توافقي
اسکان شيراز »» اطلاعات بیشتر

فروش دستگاه پورتایل تولید فوم بتن

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

 

مشخصات مالک دستگاه میرتیموری
نام دستگاه پورتایل تولید فوم بتن
مشخصات دستگاه ایران – شهریور90 – 3ماه کارکرد
اسکان تهران »» اطلاعات بیشتر